Kalender

Orienteringsmøde på Rybners Almene Gymnasium (STX)

Der vil blive givet en generel orientering om dagligdagen på gymnasiet, studiestart, grundforløbet, studieretninger og valgfag.

Skolens ledelse er vært ved arrangementet, og der vil være mulighed for at møde nogle af skolens elever.