Talent-ordninger

Talent-ordninger/eliteidræt

Du kan som elev, der er godkendt af Team Danmark, eller som elev der er optaget på ét af de kulturelle grundkurser MGK og BGK, få tilrettelagt din uddannelse under hensyntagen til dine interesser.

Du kan desuden som eliteidrætselev godkendt af Esbjerg Kommunes eliteidrætsordning (EsbjergOrdningen) få tilskud til genlæsning af mistede undervisningstimer, hvis der er behov for det.

For at sikre at alle elever med specielle interesser får så godt et uddannelsesforløb som muligt, vil der være en tæt og løbende dialog med deres mentor.

Som eliteidrætselev under Team Danmark kan man vælge mellem at tage sin studentereksamen på tre år eller et særligt tilrettelagt forløb på fire år. Eliteidrætseleverne indgår på helt naturlig vis i skolens øvrige sociale liv og sammenhold.

Læs mere om mulighederne for at kombinere studier og eliteidræt i brochuren.


undefined

Som eliteidrætselev på Rybners Gymnasium vil du møde et miljø og et uddannelsestilbud, der matcher dine særlige behov.

Vores unikke beliggenhed i Grådybet som nabo til alle sportsfaciliteterne samt vores tætte samarbejde med Eliteidræt under Esbjerg Kommune og Team Danmark gør, at mange eliteidrætsudøvere vælger at tage deres studentereksamen på Rybners Gymnasium. Flere eliteidrætselever kommer desuden til at bo på "byens bedste udsigt", Grådyb Kollegiet, der ligger 20 skridt fra gymnasiet. 

På Rybners Gymnasium kan eliteidrætseleverne udfolde deres idrætsmæssige talent og samtidig holde fokus på skolen.

Team Danmark-elev

Som eliteidrætselev godkendt af Team Danmark tilbydes følgende særlige tiltag:

• Et års forlængelse af den valgte uddannelse

• Supplerende undervisningstimer ved fravær grundet Team Danmark aktiviteter

• Accepteret fravær ved aktiviteter i Team Danmark regi

• Støtte og vejledning fra en idrætsmentor på skolen

EsbjergOrdningen

Som eliteidrætselev godkendt af Eliteidræt Esbjerg-ordningen under Esbjerg Kommune tilbydes følgende særlige tiltag:

• Buddy-ordning, hvor en kammerat honoreres for at tage noter, m.m. ved fravær fra eliteidrætselevens side

• Supplerende undervisningstimer ud fra skønnet behov

• Accepteret fravær i forbindelse med aktiviteter i klubregi

• Støtte til andre skønnede behov

• Støtte og vejledning fra en idrætsmentor på skolen

Såfremt du ikke har fået svar på alle dine spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til gymnasiets eliteidrætskoordinatorer Simon Due Overbeck(stx): sd@rybners.dk, Sanne Keller Storgaard (hhx): sks@rybners.dk og Jesper Køhler Christensen(htx): jkc@rybners.dk

Læs artikler om eliteidrætseleverne på Rybners Gymnasium her:

Eliteidrætselever trives på Rybners Gymnasium

Eliteidrætseleverne fylder godt op i klasserne på Rybners Gymnasium

Ved optagelse skriv EsbjergOrdning-Eliteidrætselev eller Team Danmark-elev under Bemærkninger.