Bilag

Bilag

Centrale kilder, oversigtskort, tidslinjer, små biografier over vigtige personer osv. kan være nyttige.

Du kan henvise til bilagene i din opgave med det almindelige system for litteraturhenvisninger. I fodnoten skriver du så f.eks:

Se bilag B

Bilagene bag i opgaven "nummereres" med bogstaver: A, B, C o.s.v. men de får ikke et sidetal. I forbindelse med hvert bilag skriver du, hvor du har oplysningerne i bilaget fra. Hvis bilagene ikke er lavet af dig selv skal du også huske at skrive dem (eller de værker, de er taget fra) på litteraturlisten.