Endelig problemformulering

Endelig problemformulering

Efterhånden som arbejdet skrider frem får du en mere og mere præcis fornemmelse af hvad opgaven skal indeholde. Og efter informationssøgningen og arbejdet med dispositionen, kan du lave den endelige problemformulering, inden den egentlige skrivefase begynder.

Ordvalg

Man bruger  som regel bestemte "opgavenøgleord" i en problemformulering.

De fleste problemformuleringer indeholder ordene redegørelse, analyse og vurdering eller diskussion  - og i dansk ofte også fortolkning.

Begreberne redegørelse og analyse dækker ikke helt over det samme i de to fag dansk og historie:

Dansk


Historie


Men begreberne diskussion og vurdering benyttes på samme måde i de to fag. Her følger en kort definition:

Diskussion eller sammenligning:
Her stiller du synspunkter op overfor hinanden og påviser ligheder og forskelle.

Vurdering:
Her tager du selvstændig stilling til dit emne - begrundet ud fra det du har redegjort for, analyseret og diskuteret! Ikke noget med "jeg syns alså lissom det er for meget med den der krig, for jeg ka' ik' li' vold". Du skal give en saglig og velbegrundet vurdering.

Din endelige problemformulering skal tage udgangspunkt i de nævnte begreber. Du skal altså vælge hvad du vil redegøre for, hvad du vil analysere nærmere, og hvad du vil diskutere / vurdere.

Inden du begynder at skrive skal du forelægge din problemformulering for læreren.