Indholdsfortegnelsen

Indholdsfortegnelsen

Der skal henvises til præcis den side kapitlet / underkapitlet begynder på. Autogenrering af indholdsfortegnelse i Word

Word kan generere en indholdsfortegnelse hvis du bruger overskriftformat 1 til hovedkapitlerne (og kun til hovedkapitlerne) og overskriftformat 2 til underkapitlerne (og kun til underkapitlerne).

Vælg menupunktet "Indsæt" -> "Indeks mm." -> "Indholdsfortegnelse".

Eksempel

Her er et eksempel på en indholdsfortegnelse fra en større opgave.

Læg mærke til, at det samme sidenummer kan optræde flere gange - og at nogle sidenumre slet ikke er med. Det afhænger af hvor overskrifter og underoverskrifter er indsat.

I denne opgave er der ikke en side med litteraturhenvisninger. De står forneden på hver side i opgaven, og fremgår derfor ikke af indholdsfortegnelsen.

Indholdsfortegnelse

Titelblad s. 1
Indholdsfortegnelse s. 2
Indledning og problemformulering s. 3
Landboreformernes forløb i Danmark s. 4
  Impulser fra udlandet s. 4
  Statsmagtens og godsejernes interesser s. 4
  Bøndernes holdning s. 5
  Lovgivningen: Stavnsbåndsløsning, udskiftning, selveje s. 5
  Konsekvenserne af lovgivningen s. 7
  Sammenfatning s. 7
Et eksempel på udskiftning: Landsbyen Årslev s. 8
  Situationen før udskiftningen s. 8
  Beslutningen om udskiftning s. 9
  Forskellige holdninger i landsbyen s. 10
  Sammenfatning s. 10
Hvem tabte, hvem vandt? s. 11
  Statsmagt og godsejere s. 11
  Den nye gårdmandsklasse s. 12
  Husmænd og landarbejdere s. 12
  Konsekvenserne for samfundsøkonomien s. 13
Konklusion s. 15
Litteraturliste s. 16
Bilag A-C s. 19