Informationssøgning

Informationssøgning

Det er faktisk meningen, at du selv skal klare arbejdet - men din lærer og bibliotekarer rundt omkring vil selvfølgelig gerne hjælpe dig undervejs. De kan dog kun hjælpe dig, hvis du har en nogenlunde præcis idé om hvad din opgave skal gå ud på - en foreløbig problemformulering.

Hvis du kommer på folkebiblioteket og beder om "noget om 2. verdenskrig", bør bibliotekaren sende dig hjem og tænke igen. Du skal have formuleret en idé om, hvad du skal arbejde med indenfor emnet. Det kan så godt være, at du undervejs omformulerer din idé og må søge nye informationer. Så sæt god tid af til søgeprocessen.

Danskopgaven

I dansk består den litteratur, I skal bruge, af 2 slags tekster:

 • Primærtekster
  De tekster, I vil analysere og undersøge.

 • Sekundærtekster
  De teksterne, der skal bruges som hjælpemidler i undersøgelserne. Det kan fx være opslagsværker, hvor I kan læse om forfatteren, genren eller perioden - eller anmeldelser.

Læs først primærlitteraturen, og søg så  efter sekundærlitteratur, som kan give jer ideer om, hvad der især er værd at undersøge i primærlitteraturen.

Historieopgaven

I historie kan det materiale, du skal bruge, være af mange forskellige slags. Men der er to vigtige kategorier:

 • Historiske kilder

  Det vil typisk sige materiale fra den tid, du arbejder med. For eksempel referater af Folketingsdebatter, dagbogsnotater, officielle indskrifter, avisartikler, statistikker osv. osv. Du kan også bruge ikke-skriftligt materiale som statuer, arkitektur, billeder osv. Kilderne kan dog også være lavet et godt stykke tid efter begivenhederne.

 • Historiske fremstillinger

  Det vil typisk sige historikeres (og andre forfatteres) forsøg på at rekonstruere hvad der foregik. Det vil sige historiebøger, artikler i tidsskrifter og på internettet osv., der giver et samlet overblik over et emne.

Du kan typisk starte med at orientere dig om emnet i historiske fremstillinger, men du kan ikke lave en historieopgave uden at inddrage og analysere kildemateriale. Så når du søger informationer til historieopgaven skal du altid være opmærksom på at finde både fremstillinger og kildemateriale.

Læg mærke til, at primærtekster og historiske kilder er to helt forskellige ting, og at sekundærtekster heller ikke svarer til historiske fremstillinger.

Det er vigtigt at understrege, at  opgaverne ikke må svulme op.

Hjælpemidler

Du har forskellige hjælpemidler:

 • Din lærer kan vise dig Rybners bibliotek og forklare dig hvordan du kan finde bøger om relevante emner på hylderne.

 • På Rybners bibliotek er opstillet en computer, som er sat op til søgning af litteratur på Rybners bibliotek, Esbjerg Kommunes Folkebibliotek og på biblioteker i hele Danmark.

 • På Rybners intranetside er der et link med "søgetips fra skolens bibliotek". Her er der en lang række informationer om søgemuligheder.

 • Det er også muligt at bruge Syddansk Universitets bibliotek. Her vil det nok være en god idé hvis du ringer inden du kommer på besøg. SDU's bibliotek er bygget anderledes op end bibliotekerne på Rybners og Folkebiblioteket.