Litteraturhenvisninger og noter

Litteraturhenvisninger og noter

En litteraturhenvisning er ikke det samme som en note. I en note uddyber og forklarer du noget, du skriver i opgaven. Men som regel er noter overflødige, for hvis der er noget i teksten der skal forklares nærmere, så bør du gøre det i teksten i stedet for i en separat fodnote! Mange forklarende noter er en pest for læseren.

Litteraturhenvisninger kan der derimod næsten ikke blive for mange af. Litteraturhenvisninger gør at læseren kan kontrollere, hvor du har dine oplysninger fra og om du bruger dine oplysninger på en fornuftig måde.

Litteraturhenvisninger laves lettest med notefunktionen i Word. Vælg menupunktet "Indsæt" -> "Fodnote". Det mest læservenlige er som regel at placere fodnoterne nederst på hver side. Giv hver henvisning sit fortløbende nummer med arabertal gennem hele opgaven.

Når du henviser til et websted skal du kopiere adressen fra adresselinjen i din browser det sted på hjemmesiden, du har oplysningen fra og sætte den ind i din litteraturhenvisning. Det kan du gøre ved hjælp af Windows-funktionerne "Kopier" og "Indsæt". Bruger du f.eks. et billede fra hjemmesiden "New Deal Network" kan det se sådan ud i opgaven:

New Haven drenge rydder op på gaderne i New Haven efter orkanen 1938. (7)

Din litteraturhenvisning (kopieret fra adresselinjen) bliver da:

(7): http://newdeal.feri.org/library/u39.htm

I litteraturlisten skriver du adressen på webstedets "officielle" indgang:

http://newdeal.feri.org