Notater undervejs og disposition

Notater undervejs og disposition

Notater undervejs

Lav en fuldstændig liste over alt, hvad du har arbejdet med.

Bøger
Bøgerne skriver du op i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn, fornavn, titel, trykkested og/eller forlag samt udgivelsesår.

Enkelte tekster
Bruger du enkelte tekster fra bøger - fx en novelle fra en novellesamling eller en historisk kilde fra en kildesamling,  laver du en liste over novellerne / kilderne efter forfatterens efternavn (hvis der er angivet en forfatter), titlen samt novellernes / kildens oprindelsesår. Og lige efter dette skriver du hvilken bog, du har hentet materialet fra: Udgiverens efternavn, fornavn, bogens titel, trykkested og/eller forlag samt udgivelsesår.

Netsteder
Bruger du netsteder skal du lave en liste med netstedernes URL (den står i adressefeltet i browseren. Det nemmeste er at markere URL'en, kopiere den og gemme den i et Word-dokument, du har åbent mens du er på nettet). Du skal også sørge for at få udskrevet de afsnit fra netstederne, du bruger, og lægge dem ved som bilag.

Billeder
Bruger du billeder skal du også skrive op hvor du har dem fra.
Hvis du sørger for at have styr på dine informationer bliver det nemt og enkelt at lave en litteraturliste og litteraturhenvisningerne når du skriver opgaven.

Du skal selvfølgelig også sørge for at tage gode notater af indholdet i dit materiale - husk hvad du har lært om notatteknik!

Disposition

Allerede når du har din foreløbige disposition, kan du lave en problemformulering for opgaven.

Mens du arbejder med dit materiale kan det være du bliver nødt til at ændre i dispositionen: Nye afsnit kommer til; nogle, du troede du skulle arbejde med, ryger måske ud.

Når du undervejs overvejer og ændrer i din disposition skal du være meget bevidst om, hvad det egentlig var du ville med opgaven. Du skal tænke på din problemformulering.