Hvad er en danskfaglig vurdering?

Hvad er en danskfaglig vurdering?

En vurdering kan hverken være sand eller falsk, men den kan være mere eller mindre velbegrundet. Der skal helst være logik og sammenhæng i de begrundelser, som man bruger.

Hvis man fx har redegjort for de centrale synspunkter i en anmeldelse af et litterært værk, er det naturligt, at man vurderer anmeldelsen i forhold til det, man selv er kommet frem til i sin analyse og fortolkning.

Her er et eksempel, hvor det drejer sig om Hans Scherfig: "Det forsømte forår":

En af de meget kritiske anmeldelser er Knud Nielsens "Mere had end kunst", hvor der især fokuseres på forfatterens kritik af gymnasieskolen. Kritikken ses som et udslag af forfatterens personlige had, og anmelderen synes ikke, om hverken værket eller dets forfatter.  Om romanen står der bl.a.:   "..og den er endnu mindre blevet et Dokument af literært Værdi.". Længere henne i anmeldelsen sammenlignes Hans Scherfig med  "en maanegal  hund" , der gør i "blindt Raseri".  [Her burde være nogle litteraturhenvisninger]..........

Her synes jeg, at anmelderen ensidigt fokuserer på kritikken af skolen. Som det fremgår af min analyse, kritiseres skolen som en del af det borgerlige samfund [henvisning]. Skolen er et billede på det borgerlige samfund: et eksempel på, hvordan borgerskabets normer udleves i ekstrem grad og forkrøbler sine ofre, lærere som elever. Det ville efter min mening være mere reelt, om anmelderen tog stilling til, om Hans Scherfig har ret i sin kritik af de borgerlige normer......

Husk også, både når du redegør for noget og vurderer noget, at det skal fremgå klart, hvornår du fremstiller en andens holdning, og hvornår du udtrykker din egen vurdering.

Her er et eksempel, hvor det atter drejer sig om Hans Scherfig: "Det forsømte forår":

Skildringen af lærerne, deres ondskabsfuldhed og utilstrækkelighed viser, hvordan Hans Scherfig tager afstand fra gymnasiet og den kultur, det repræsenterer. Han  fremstiller gymnasiet som en del af den borgerlige kultur, der resulterer i undertrykte og forkrøblede individer.

Jeg oplever romanen som morsom og spændende, men i bund og grund er den tragikomisk og dybt alvorlig.....