Hvad er en redegørelse i dansk?

Hvad er en redegørelse i dansk?

At redegøre for indholdet i en tekst betyder at sammenfatte de holdninger, der kommer til udtryk og påpege, hvad der er centralt i teksten.

At redegøre for argumentationen i en tekst betyder, at man skal se på. hvordan forfatteren argumenterer for sine holdninger. Efter sådan en redegørelse vil det ofte være naturligt at give en vurdering af argumentationen: Er det en rimelig argumentation, eller er det blot løse argumenter, som nemt kan tilbagevises?

Eksempler

Her er et eksempel, hvor det drejer sig om Hans Scherfig: "Det forsømte forår":

"Det forsømte forår"  starter med, at den 63-årige lektor Blomme dør af at spise et forgiftet maltbolsje. Derefter springer romanen ca. 25 år frem i tiden - til en aften, hvor en af denne lektors tidligere klasser fejrer sit 25-års studenterjubilæum. Efterfølgende vises det, hvordan disse mænds barndom og ungdom har været: Hvordan de har haft det med familien, hvordan lærerne har behandlet dem, og hvordan de har haft det med hinanden. Til sidst afsløres det, hvem af dem, der har myrdet lektor Blomme.

Jeg synes, at det på mange måder er en spændende roman. Det er ikke fordi den er bygget op som en kriminalroman, og man ikke ved, hvem morderen er. Men det spændende er for mig, hvordan hovedpersonernes baggrund langsomt afdækkes. Som læser bliver jeg mere og mere rystet over, hvordan drengene har haft det, og over, hvor ondskabsfulde lærerne har været, samtidig med, at lærerne også er ofre - for det borgerlige samfund......"

Husk også, både når du redegør for noget og vurderer noget, at det skal fremgå klart, hvornår du fremstiller en andens holdning, og hvornår du udtrykker din egen vurdering.

Her er et eksempel, hvor det atter drejer sig om Hans Scherfig: "Det forsømte forår":

"Skildringen af lærerne, deres ondskabsfuldhed og utilstrækkelighed viser, hvordan Hans Scherfig tager afstand fra gymnasiet og den kultur, det repræsenterer. Han  fremstiller gymnasiet som en del af den borgerlige kultur, der resulterer i undertrykte og forkrøblede individer.

Jeg oplever romanen som morsom og spændende, men i bund og grund er den tragikomisk og dybt alvorlig....."