Inddragelse af sekundærlitteratur

Inddragelse af sekundærlitteratur, fx anmeldelser

Det gælder for danskopgaven som for alle andre større opgaver, at man naturligvis inddrager sekundærlitteratur undervejs i opgaven, hvor den er relevant. Men hvis man arbejder med en litterær tekst, som der er forskellige anmeldelser af, kan det være fornuftigt med et afsnit i slutningen af opgaven, hvor man redegør for indholdet af anmeldelserne og diskuterer dem.

Hvis man fx har redegjort for de centrale synspunkter i en anmeldelse af et litterært værk, er det naturligt, at man vurderer anmeldelsen i forhold til det, man selv er kommet frem til i sin analyse og fortolkning.

Her er et eksempel, hvor det drejer sig om Hans Scherfig: "Det forsømte forår":

"En af de meget kritiske anmeldelser er Knud Nielsens "Mere had end kunst", hvor der især fokuseres på forfatterens kritik af gymnasieskolen. Kritikken ses som et udslag af forfatterens personlige had, og anmelderen synes ikke, om hverken værket eller dets forfatter.  Om romanen står der bl.a.:   "..og den er endnu mindre blevet et Dokument af literært Værdi.". Længere henne i anmeldelsen sammenlignes Hans Scherfig med  "en maanegal  hund" , der gør i "blindt Raseri".  [Her burde være nogle litteraturhenvisninger].........."

"Her synes jeg, at anmelderen ensidigt fokuserer på kritikken af skolen. Som det fremgår af min analyse, kritiseres skolen som en del af det borgerlige samfund [henvisning]. Skolen er et billede på det borgerlige samfund: et eksempel på, hvordan borgerskabets normer udleves i ekstrem grad og forkrøbler sine ofre, lærere som elever. Det ville efter min mening være mere reelt, om anmelderen tog stilling til, om Hans Scherfig har ret i sin kritik af de borgerlige normer......"