Indledning og problemformulering

Indledning og problemformulering

Det er en god idé at læse sin indledning og sin problemformulering mange gange undervejs i skrivefasen. Det kan hjælpe dig med at holde dig på rette spor. Det kan også være nødvendigt at justere lidt i selve indledningen undervejs.

Indledningen er din vejledning til læseren - en slags brugsanvisning eller varedeklaration til opgaven. Derfor kan en indledning for eksempel indeholde følgende punkter:

1. afsnit:
Optakt til emnet.

Du kan f.eks. åbne med noget relevant fra din egen samtid eller nogle aspekter af emnet, du synes er særlig spændende. Lad være med at blive privat.

 

2. afsnit:
Selve problemformuleringen

Her skriver du din problemformulering, sådan som din lærer har godkendt den.

 

3. afsnit:
Problemformuleringen "udfoldes"

Her skriver du nærmere om hvad din problemformulering går ud på. Hvordan afgrænser du den, hvilke ting vil du lægge særlig vægt på, hvad er din arbejdshypotese, hvordan vil du løse opgaven (hvilke metoder vil du bruge), hvilke synsvinkler vil du anlægge på materialet...

 

4. afsnit:
Praktiske forhold
Hvordan du har valgt at organisere litteraturhenvisninger, bilag og noter

 

En indledning skal være kort og klar - maksimalt én side, gerne mindre