Opgavens formelle opbygning

Opgavens formelle opbygning

Danskopgaven

 

1.

Forside, der også er et titelblad.

2. 

Indholdsfortegnelse

3.

Indledning og problemformulering

4.

Opgavens hovedafsnit: Undersøgelse og behandling af materialet.

  • Indhold: Den bearbejdning, som fremgår af problemformuleringen.
  • Form: Opdeling i en række underafsnit.

Typiske elementer: Redegørelse, tekstanalyse, diskussioner, vurderinger .

5.

Afslutning eller konklusion

6.

(Evt. litteraturhenvisninger og noter - hvis de ikke er indsat som fodnoter).

7. 

Litteraturliste

8.

Bilag