Afslutningen på opgaven

Afslutningen på opgaven

At konkludere betyder at afslutte og sammenfatte. Og konklusionen skal altså være en opsamling og sammenfatning af alle de foregående kapitler i din opgave.

Sidst i konklusionen du kan komme med din egen tolkning af det emne, du beskæftiger dig med. Men undgå fordomsfulde påstande som: "Churchill var bare så skøn", eller "Kapitalismen er bare så ulækker".

Du skal hellere lægge vægt på hvordan dit emne har relevans for nutiden. For eksempel: "Idealet om direkte borgerdeltagelse i det athenske demokrati er værd at tænke over i vores EU og globaliseringstidsalder. For nutidens demokrati ......"