Eksempel på retteark

Eksempel på retteark

Huskesedlen kan kommenteres punkt for punkt og gives til eleven når opgaven er rettet. Nogle gange vil der stå meget lidt (f.eks. "OK") ud for enkelte punkter. Andre gange er der grund til flere kommentarer.

1: Opgavens form:
Forsiden: = side 1 i opgaven. Med dit navn og din klasse påført.
Indholdsfortegnelse: = side 2 i opgaven.
Litteraturhenvisninger: Kan ikke undværes! Hellere for mange end for få! En opgave uden litteraturhenvisninger godkendes ikke!
Citationsteknik: Direkte citater skal være få og vigtige. Som hovedregel er det dig, der formidler viden til læseren.
Litteraturliste: Placeres efter din konklusion, før eventuelle bilag og litteraturhenvisninger (hvis du samler dem til sidst i opgaven).
Forkortelsesliste: Er sjældent nødvendig. En opgave med for mange smarte forkortelser bliver hurtigt ulæselig.
Layout: Klarhed og overskuelighed er vigtigere end smarte effekter!
Sidetal og opgavens længde: Hver side i opgaven skal have sit fortløbende nummer. Hver opgave må max. fylde 10 sider (ca. 7 siders tekst pr. person)
Bilag: Lav en liste over bilag lige efter litteraturlisten.
2: Opgavens indhold:
Problemstilling: Er din problemformulering relevant og præcis?Se Valg af emne og foreløbig problemformulering og Endelig problemformulering.
Opgavens disponering: Dækker opgaven hele problemformuleringen med en god balance mellem de enkelte dele?Se Kapitler og delkonklusioner.
Selve indholdet: Er det godt og rigtigt hvad du skriver? Får du redegjort, analyseret, diskuteret og vurderet som du skal? Se Hvordan laver jeg en god redegørelse?Hvordan analyserer jeg mit materiale?Hvordan vurderer jeg et historisk problem? og Hvordan diskuterer jeg forskellige opfattelser?
Sproget: Er det klart og korrekt?
Metodiske / kildekritiske overvejelser: Bruger du relevante metoder, begreber og modeller på en god måde? Forklarer du hvorfor du gør, som du gør?
Anvendt litteratur: Er de fremstillinger du bruger (og ikke bare skriver på litteraturlisten) gode og på et passende niveau?
Illustrationer: Er de relevante for opgaven? Forklarer du hvad de forestiller? Skriver du hvor du har dem fra (lav en litteraturhenvisning!)
3: Sammenfattende vurdering:
Opgavens sværhedsgrad:          
meget svær svær normal nem for nem
Opgavens omfang          
meget lang lang normal kort for kort
Samlet bedømmelse af form og indhold:  
Godkendt af: