Hvordan diskuterer jeg forskellige opfattelser?

Hvordan diskuterer jeg forskellige opfattelser?

Som regel drejer det sig om to eller flere historikeres bud på et konkret problem. Det kan for eksempel være de europæiske opdagelsers betydning for indianerne i Amerika, hvad hekseforfølgelserne egentlig gik ud på osv. osv.

Du strukturerer en diskussion ved at udvælge en række punkter, der skal undersøges. Så finder du ud af hvad hver af de historikere, du undersøger, har at fortælle om hvert punkt. Du vil opdage, at det kan være svært at få alle punkter belyst hos alle historikerne - og det kan der jo være andre grunde til end historikernes glemsomhed:

  • Skyldes det historikerens historieopfattelse?

  • Havde historikeren adgang til nogle kilder, men ikke andre?

  • Er historikeren ude i et bestemt ærinde - er der f.eks. tale om et debatindlæg?

En diskussion afrundes bedst med at du giver et bud på de forskellige historieopfattelser, der ligger bag historikernes synspunkter. Er der idealistiske, materialistiske, konservative eller helt andre historieopfattelser på spil?