Hvordan laver jeg en analyse i historie?

Hvordan laver jeg en analyse i historie?

Det andet afsnit er din chance for at vise at du kan arbejde fornuftigt med kilder og bruge det du har lært om kildekritik. Der er forskellige metoder alt efter om det drejer sig om skriftlige kilder, tabeller, billeder, arkitektur eller websteder.

Hvis din opgave har et emne, der ligger indenfor samfundskundskabsdelen af historiefaget, kan du bruge begreber, modeller og andet du har lært til at analysere materialet med: Liberalisme, finanspolitik, livsformer, totalitarisme, blokopdeling .....

I din delkonklusion efter analysedelen skal du huske at forklare hvordan resultaterne af din analyse hænger sammen med problemformuleringen og din redegørelse.

Eksempler på analysemodeller (måske har du fået alternativer af din lærer):