Hvordan laver jeg en god redegørelse i historie

Hvordan laver jeg en god redegørelse i historie?

Her skal du præsentere emnet og baggrunden for det. Du skal sætte emnet ind i dets historiske sammenhæng. Du inddrager periodens økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold  - og alt efter opgavens karakter bliver det med forskellig vægt.

En redegørelse trækker vigtige ting frem i lyset og forklarer deres udvikling.

Redegørelsen kan betragtes som en tidslinie med relevante begivenheder og forklaringer på udviklingen.

Når du redegør for et historisk forløb forholder du dig reproducerende, du "hæver dig op over" dit materiale som en rovfugl, og så slår du ned på det fornødne bytte og præsenterer det for læseren i opgaven (husk litteraturhenvisningerne!)

Husk at det er din problemformulering, der afgør hvilke oplysninger, der er relevante. Du må aldrig forfalde til alenlange referater af et enkelt værk.

Husk også, at du skal gøre det klart hvornår det er dig der forklarer, og hvornår det er forfatterne til det materiale du bruger. Det gør du ved litteraturhenvisningerne og ved indimellem (når det er særlig vigtigt) at skrive: "Iflg. Andersen var dette et resultat af...." efterfulgt af en præcis henvisning til stedet hos Andersen. Når du selv forklarer skal du være ubeskeden nok til at skrive: "Jeg mener, at..." - altid efterfulgt af en begrundelse.

Hvis du bruger kilder, tabeller m.m. skal det være som illustrationer af bestemte pointer, du gerne vil have frem. Men redegørelsen bygger hovedsagelig på fremstillinger - dvs. andre historikeres værker (bøger, artikler, websteder osv.)