Hvordan vurderer jeg et historisk problem?

Hvordan vurderer jeg et historisk problem?

En vurdering er en selvstændig stillingtagen - men med en god begrundelse! Hvor redegørelsen viser din evne til at gengive en historisk udvikling, og analysen viser din evne til at bruge historisk metode, så viser vurderingen din evne til at se de store perspektiver i historien.

  • Er der et godt begreb, du kan samle opgaven sammen med? F.eks.: "Augustus' handlinger kan ses i lyset af amiticia- og clientelainstitutionerne i det gamle romerske samfund....."

  • Hvilke konsekvenser fik det du har gennemgået i redegørelsen og analysen? F. eks: "Blokopdelingen af Europa efter 2. verdenskrig fik vidtrækkende konsekvenser for det ideologiske klima i Danmark....."