Kapitler og delkonklusioner

Kapitler og delkonklusioner i Historieopgaven

Kapiteloverskrifterne må meget gerne hedde noget andet, men de skal tydeligt afspejle problemformuleringens led.

Hvert kapitel skal indeholde sin lille indledning, et eller flere underafsnit, og en delkonklusion hvor du sammenfatter indholdet af kapitlet.

Opgaven skal afspejle din problemformulering og disposition. Det mest overskuelige for læseren er opgaver, der indeholder et kapitel for hvert af problemformuleringens "nøgleord" + en indledning og en konklusion:

  • Indledning og problemformulering
  • Redegørelse for....
  • Analyse af....
  • Diskussion af...
  • Vurdering af...
  • Konklusion

Delkonklusioner

Det er vigtigt at lave delkonklusioner undervejs:

  • Opgaven bliver meget mere overskuelig for læseren

  • Du får dine hovedpointer lagt klart og tydeligt frem

  • Du kan bruge sammenfatningen / delkonklusionen til at checke: "Fik jeg nu skrevet om det, problemformuleringen sagde jeg skulle skrive om?"

  • En delkonklusion er tit en god "trædesten" til det næste hovedkapitel i opgaven. En delkonklusion må nemlig godt lægge op til nye spørgsmål, som man så kan besvare efterfølgende.