Ordensregler for studieture

Ordensregler for studieture

Generelt

 • Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser, som er formuleret i Rybners Gymnasiums ordensregler.
 • Hver enkelt elev rejser på eget ansvar. Det indskærpes, at man aldrig færdes alene, og at eleverne altid er mindst tre sammen, når de færdes på egen hånd.
 • Skolen forventer, at eleverne på rejsen følger almindelige normer for god opførsel på det fremmede sted, herunder at de ubetinget respekterer hotellets husorden.
 • Det betyder bl.a., at der udvises respekt for de øvrige gæster, de ansatte m.v. ved at man undgår at støje, spille høj musik eller på anden måde virke forstyrrende på den almindelige orden.
 • Studierejser og ekskursioner er undervisning, der er forlagt til en anden lokalitet, og turens faglige indhold indgår i undervisningsbeskrivelsen for de pågældende fag. Der er derfor mødepligt til det planlagte program, på samme måde som der er mødepligt til den daglige undervisning på gymnasiet.
 • Som udgangspunkt er der hjemkomst til hotellet senest kl. 24 hver aften.

 

Indtagelse af alkohol

 • Det forudsættes, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen, på samme måde som det forudsættes, at de deltager fagligt aktivt i den daglige undervisning.
 • Derfor er indtagelse af alkohol kun tilladt i særlige tilfælde og i et beskedent omfang, fx i forbindelse med en fælles middag eller en tilsvarende begivenhed, efter de ledsagende læreres konkrete beslutning.
 • Det er under ingen omstændigheder tilladt at drikke sig beruset, og lærerne kan ikke give tilladelse til indtagelse af alkohol i bus/tog/fly, på hotelværelse eller i forbindelse med skemalagte faglige aktiviteter.

 

Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er forbudt.

 

På alle rejser i 1.g er indtagelse af alkohol ikke tilladt.

 

Overnatning og indkvartering

Overnatning sker altid, og for alle, på det hotel/de lokaliteter, hvor gruppen er indkvarteret.

Hjemmet bør sikre sig, at eleven er behørigt forsikret.

 

Procedure ved overtrædelse

 • Ordensreglerne for studierejser og lærernes regler og anvisninger i øvrigt skal til enhver tid respekteres. Eventuel overtrædelse af reglerne sanktioneres i henhold til skolens generelle ordensregler.
 • Overtrædelse af ordensreglerne for studierejser vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning.
 • Ved overtrædelse af ordensreglerne i forbindelse med sprogrejserne i 1.g mistes retten til deltagelse i evt. studierejser / sprogrejser i 2.g og/eller 3.g.
 • Ved hjemsendelse iværksættes flg. procedure:
 • Skolens rektor underrettes, og rektor underretter elevens forældre/værge, uanset elevens alder.
 • Eleven udstyres for egen regning med en enkeltbillet til Esbjerg.
 • Uanset alder foregår hjemsendelsen uden ledsager.