Regler for almindelig orden

Regler for almindelig orden

- At alle viser respekt og omsorg for hinanden - i både opførsel og tale
- Lokaler og andre faciliteter skal efterlades i opryddet stand. Affald skal anbringes i affaldsspandene.
- Spisning foregår som hovedregel i kantinen. Man er - selvfølgelig - selv ansvarlige for oprydning og stoleopsætning ved bord, hvor man spist.
- Hvis der sker skade på bygningen eller på inventaret, er det vigtigt, at man straks meddeler det til skolens kontor eller til en af pedellerne.
- Elever er erstatningspligtige ved mishandling af skolens udstyr og ansvarlige for lånte bøger og udstyr.
- Værdigenstande bør ikke efterlades uden opsyn. Skolen påtager sig ikke noget ansvar for bortkomne, herunder stjålne genstande.

Elektroniske platforme, fx lectio, facebook mm, giver gode muligheder for kommunikation mellem grupper af elever og mellem enkeltelever. Skolen forventer dog, at man holder en sober tone i beskederne, og enhver tendens til mobning vil medføre sanktioner - i mindste fald samtale med skolens ledelse og i yderste konsekvens bortvisning i kortere eller længere tid.

- Rygning, herunder anvendelse af snus, e-cigaretter og lignende, er kun tilladt udenfor skolens matrikel.
- Øl, vin og spiritus må man kun drikke på skolen ved særlige arrangementer, som skolen afholder.
- Anvendelse af rusmidler i øvrigt er ikke tilladt, og anvendelse vil medføre sanktioner fra skolen. Salg af euforiserende stoffer er kriminelt, og det vil medføre bortvisning.
- Hasardspil er ikke tilladt.
- Af hensyn til arbejdsroen bruges smartphones, ipads og computere kun faglige aktiviteter i undervisningstiden.

Vi regner med, at man som elev derudover følger de almindelige regler for god opførsel.

Vi gør opmærksom på at hele ovenstående afsnit også gælder undervisningsaktiviteter udenfor skolen fx i forbindelse med studieture og temadage.
Overtrædelser kan vurderes som så alvorlige, at der kan blive tale om sanktioner. Disse kan inkludere midlertidig udelukkelse fra undervisningen, ændrede eksamensvilkår og endog bortvisning.