Snydepolitik

Snydepolitik

Snyd ved eksaminer tolereres ikke.

Det vurderes som snyd hvis:

man skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretsmæssig hjælp, eller det vurderes, at man har forsøgt på det.

man benytter ikke-tilladte hjælpemidler

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om snyd, indberettes det til skolens rektor. Bliver formodningen bekræftet, bortvises eksaminanden fra den pågældende prøve, og evt. karakterer bortfalder.

Eksaminanden kan aflægge prøve på ny i den efterfølgende ordinære eksamenstermin.