Elevrådet

Elevrådet på Rybners Gymnasium

Elevrådsformanden for skoleåret 2019-2020 hedder Mathilde Holm Plantener - og næstformanden er Viktor Lykke Mouritsen.

Tidligere elevrådsformand Emma Poulsen fortæller:

"Vi mødes omtrent hver tredje torsdag til et hyggeligt møde, hvor vi diskuterer aktuelle sager og ofte udarbejder nye forslag til forbedring af skolen - både små og store sager tages op. Vi har også en repræsentant i skolebestyrelsen, som er et vigtigt led i samarbejdet mellem lærere og elever.

Vi som elevråd arbejder rigtig godt sammen, har et godt sammenhold og er gode til hurtigt at lære nye mennesker at kende på tværs af klasser og årgange. Elevrådet fungerer således, at hver klasse har én repræsentant og én suppleant. Hvert år kan nye elever stille op til posten. Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på, at alle er velkomne til vores møder, og at man altid kan tage kontakt til os med forslag til forbedringer, ændringer osv.

Sidste år arbejdede vi meget på at forene begge elevråd fra henholdsvis HHX og STX, og vi fik dannet et stort fælles elevråd for hele skolen. 

Hvert år har vi en række traditioner i elevrådet - blandt andet en hyttetur, hvor vi diskuterer, hvordan vi kan påvirke skolegangen på Rybners Gymnasium og snakker studie- og ordensregler. 

Vi afholder også et vintermøde, som forløber over en hel dag. Her vælges der en ny formand, næstformand og eventuelt en sekretær."

undefined