Konservatoriet og Rybners

Vi samarbejder med musikkonservatoriet!

undefined 

Her er et uddrag af ordlyden fra den samarbejdsaftale der blev indgået i december 2007:

I anledning af Esbjerg Statsskoles 100 års jubilæum vil Musikkonservatoriet i Esbjerg hermed takke skolens musiklærere for, at de i sin tid tog initiativ til at oprette et konservatorium i Esbjerg og lægge lokaler til i starten.

Konservatoriet vil stille diverse faciliteter til rådighed for Rybners musikelever, herunder bl.a.:

  • Rybners får mulighed for at lave en lydproduktion i TuborgStudiet max. 1 gang årligt.
  • Konservatoriet vil sende 15 fribilletter til udvalgte koncerter til brug for Rybners-elever.
  • Konservatoriet vil stille et lokale med Steinway-flygel til rådighed for evt. eksamensafvikling.
  • Konservatoriet tilbyder at lave koncertintroduktioner på Rybners, såfremt man ønsker det.
  • Konservatoriet foreslår, at Rybners arrangerer konkurrencer blandt de rytmiske elever. konservatorie-studerende er dommere og vinderne af konkurrencen får mulighed for at være backinggroup for konservatorie-studerende ved en TorsdagsCafé i Café Ørsted.


Axel Momme
(daværende) rektor ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

undefined

undefined