Kyndelmisse

Kyndelmisse

Eleverne kan ved optræden med musik og sang synge sig fri fra skole allerede kl. 12 på denne særlige dag.

Det at »synge sig fri fra skole« er en tradition, der går tilbage til de kolde vintre under besættelsen, hvor man måtte synge sig til varmen. Under 2. verdenskrig blev det også et symbol på sammenhold mod besættelsesmagten.

Ved kyndelmisse uddeles også flere af skolens store legater, bl.a. Lektor Arne Harritsøs legat på 200.000 kr. pr. år. til nuværende og tidligere elever ved Rybners Gymnasium og musiklærerinde Barbara Ladegaards legat til musik- og medicinstuderende, som er studenter fra Rybners Gymnasium, på 40.000 kr. pr. år.

Læs mere om legaterne her.

undefined

undefined

undefined