Undervisningen

Undervisningen

IMG_7185-lille.jpg

Stx er både studieforberedende og almendannende. Undervisningen skal som helhed forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et frit, demokratisk samfund. Det er det, der ligger i begrebet almen dannelse, sådan at man bliver gjort klar til at være borger i det danske samfund. Som studieforberedende giver Stx adgang til alle videregående uddannelser.

I undervisningen skal der findes en balance mellem indhold og form, som er tilfredsstillende både for læreren, der skal tilrettelægge undervisningen, så der er progression i læringsprocessen, og for eleverne, der skal kunne mærke, at de bliver dygtigere i forhold til delkompetencer og de fastsatte slutmål. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og projekter uden for skolen i form af samarbejde mellem universitet, grundskolen og virksomheder i lokalområdet.