Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse er et forløb, hvor sprogene samarbejder om det kernestof, der er fælles for alle gymnasiets sprogfag.

Varighed

30 lektioner á 90 min. i grundforløbet, dvs. det slutter til jul i 1.g

Indhold

Den almene del

  • Udtryks- og indholdssiden
  • Sproghistorie
  • Syntaktisk og morfologisk analyse
  • Sociolingvistik
  • Læringsstrategier

Materiale: Babelstårnet (Gyldendal, 2005) kapitel 1-4

Latindelen

Interlatin (fremmedordenes opbygning)
Læsning af lettere, tilrettelagte tekster til belysning af aspekter ved den romerske kultur og centrale grammatiske fænomener med relevans til moderne sprog.

Materiale: Babelstårnet (Gyldendal, 2005) kapitel I-VIII

Læreplan

Vejledning

Læs mere