Bioteknologi

Bioteknologi

Bioteknologi A er adgangsgivende til de fleste videregående uddannelser. Undervisningen tager udgangspunkt i spændende temaer fra verden omkring os. Når der udvikles nye antibiotika mod infektioner, insulin til sukkersygepatienter eller enzymer til vaskepulver, ølbrygning og fødevarefremstilling, så er det på grundlag af de seneste års forskningsresultater i netop bioteknologi.

I undervisningen arbejder vi ikke kun teoretisk med temaerne. I laboratoriet kommer du til at udføre eksperimenter for at få indsigt i metoder, begreber og lovmæssigheder inden for biologi, kemi, biokemi og molekylærbiologi.

Med denne viden er det lettere at vurdere bioteknologiens betydning for det enkelte menneske og samfundet.

På et tidspunkt i livet skal du måske selv personligt tage stilling til et af bioteknologiens fremskridt, fx anvendelsen af stamceller, DNA-fingeraftryk, gensplejsning eller kloning, som kan indeholde et etisk dilemma.

I bioteknologiundervisningen diskuterer vi disse dilemmaer. Og når du har en større viden inden for et felt, er du bedre rustet til at tage stilling.

Læreplan

Bioteknologi A

Vejledning

Bioteknologi A

Læs mere