Datalogi

Datalogi

Datalogi kan vælges som et valgfag. Det er på C-niveau. D.v.s. ca. 40 lektioner.

Datalogi kan være starten på en uddannelse og karriere i IT-verdenen - men det kan også være et forbedret grundlag for blot at være IT-bruger (og det er og bliver alle).

Forudsætninger

Der kræves ingen specielle forudsætninger for at vælge datalogi. Alle kan være med.
Interesse for at blive lidt bedre til at forstå informationsteknologien er det væsentlige, og man skal absolut ikke være nørd for at vælge datalogi. Men det er heller ingen hindring! Beskrivelsen af datalogi i det følgende kan måske virke overvældende og uoverskuelig. Men der arbejdes i et tempo og et omfang, så alle kan være med - og samtidig er der masser af udfordringer til alle.

IT-systemer dukker op i mange forskellige sammenhænge
Spil (PC, Playstation, Wii, X-box o.s.v.)

 • Billedbehandling
 • Websider
 • Mobiltelefoner
 • Robotter
 • E-mail-systemer
 • Bookingsystemer
 • Vaskemaskiner
 • Musikafspillere
 • Internettet
 • Chatsystemer

Vi når ikke at komme i dybden med det hele - men vi vælger noget af det - og du får en forståelse, som du kan bruge i alle sammenhænge.

Temaer

Der vælges et tema for undervisningen. Der arbejdes så med dette ud fra forskellige vinkler.
Eksempler på temaer er:

 • Internettet
 • Billeder
 • Spil
 • Mobiltelefoner
 • Robotter

Men der er også rigtig mange andre muligheder . . . . .

Hvordan foregår undervisningen

En stor del af undervisningen foregår ved, at du arbejder med at udvikle systemer eller dele af disse. I datalogi lærer man først og fremmest ved at arbejde med tingene - og ikke blot ved at læse om tingene.
Datalogi er et kreativt fag, hvor du lærer at skabe nogle ting. En meget stor del af undervisningen foregår ved, at du arbejder ved en computer.
Undervisningen består af et antal projekter, som knytter sig til det tema, der er valgt.

Læreplan

Datalogi C

Vejledning

Datalogi C

Læs mere