Design

Design

Design er procesorienteret, bevidst problemløsning, der ses i historisk og samfundsmæssig sammenhæng.

Læreplan

Vejledning

Faggruppen

Kommer snart...

Læs mere