Dramatik

Dramatik

Stoffet er menneskelige handlinger og relationer - ofte præget af konflikter - formuleret i en kunstnerisk struktur med anvendelse af teatrets udtryksmidler: Krop, stemme, sprog og tekniske virkemidler.

Inspirationen til den kunstneriske struktur kommer fra virkelighed og fiktion - dagligliv, kunst, kultur og videnskaben om drama og teater.

Overvejelserne over de æstetiske resultater går fra en beskrivelse og forståelse af de skabende processer til analyse og perspektivering af teaterforestillingen og andre performative udtryk.

Læreplan

Vejledning

Faggruppen

Kommer snart...

Læs mere