Engelsk

Engelsk

På Rybners Gymnasium arbejder de studerende med alle engelskfagets facetter. Disse inkluderer britiske og amerikanske historiske og kulturelle forhold, engelsk grammatik, tale- og skrivefærdigheder, samt tekstlæsning og -forståelse. Disciplinerne, analyse og fortolkning, er i højsædet i engelskfaget, og de studerende vil blive trænet i deres analytiske færdigheder, hvormed de vil kunne arbejde sig frem til kvalificerede fortolkninger af givne tekster, musikstykker og film.

Efter grundforløbet (fra august til december) læser de studerende emner af varierende varighed, typisk en måned eller to. Emnerne kan være Sports, Violence, (Post) Colonial EnglishDeath, Victorianism, The Frontier (om den amerikanske ekspansion vestpå i 1800-tallet), Area Studies (f.eks. Irland, Skotland, Canada eller Australien), Literary Genres (f.eks. Fantasy, Science Fiction eller Crime Fiction), og selvfølgelig Shakespeare.

Engelsk i samarbejde med andre fag

Engelsk arbejder godt sammen med mange af gymnasiets øvrige fag, f.eks. samfundsfag, hvor typiske samarbejdsområder kunne være britisk Hooliganisme belyst fra forskellige synspunkter (hvad gør Hooliganisme ved det engelske samfund, og hvordan opleves fænomenet af både hooligans og almindelige folk på gaden?), eller Migration, der kan ses som et samfundsmæssigt fænomen af samfundsfag, og et individuelt, menneskeligt anliggende af engelsk. Sidstnævnte kunne også realiseres i samarbejdet imellem engelsk og spansk. Et andet oplagt område for engelsk at indgå i samarbejde med andre fag er grænsen imellem USA og Mexico/Latinamerika, hvor mange søger det forjættede land og den Amerikanske Drøm. I samarbejdet engelsk-musik kan engelsk stå for forståelsen, analysen og fortolkningen af sangtekster (lyrik), eller afdække de samfunds- og kulturforhold der gjorde sig gældende på f.eks. den britiske punkscene, der blomstrede op i 70'erne og 80'erne.

Læreplan

Vejledning

Læs mere