Fransk

Fransk

Frankofonien er en samling af 51 lande, hvor fransk enten er modersmål eller officielt sprog. I Afrika taler flere fransk end i hjemlandet Frankrig. For danskere betyder Frankrig noget specielt, idet det er det land, som de besøger flittigst i ferierne.

Men landet er andet end ski, ost og rødvin. Det er et højteknologisk land, hvor bil, jernbane og flyindustri langt overstiger værdien af de traditionelle landbrugsvarer. Frankrig er Danmarks 5. største handelspartner. Hvis flere danskere havde et bedre kendskab til fransk sprog og dermed fransk kultur og levemåde, ligger der en stor potentiel kundekreds i Frankrig for danske nicheprodukter, eksempelvis B&O.
Har man lyst til at gøre karriere i EU kommer man ikke uden om fransk, og i det hele taget har fransk tradition for at være europæisk forhandlingssprog.

Der findes i dag mange fortalere for, at engelsk er nok som eneste fremmedsprog i verden. Bliver dette en realitet bliver verden fattigere: Vi mister dens mangfoldighed og den dybere forståelse landene imellem trues. Det er derfor vigtigt, at der til stadighed uddannes folk med kendskab til de enkelte landes sprog og kultur.

Fransk på Rybners STX

Fransk læses på A niveau. Desuden kan fransk læses på B niveau som tredje fremmedsprog i de sproglige studieretninger 8 og 9. 

Læreplan

Vejledning

Læs mere