Kemi

Kemi

Næsten al moderne industri indeholder kemi på et eller andet niveau.
Der findes flere gode eksempler indenfor den farmaceutiske industri, hvor syntese (sammenbygning) af molekyler til et bestemt molekyle med en specifik virkemåde i levende organismer er i centrum.
Kemien kan også ligge skjult, det gælder f.eks. i produktionen af lyslederkabler og halvlederkomponenter. Helt tydeligt anvendes kemi i ammoniaksyntesen i kunstgødningsproduktionen.
Flere steder produceres der også finkemikalier til laboratoriebrug.
Overalt hvor der anvendes kemi er det vigtigt at kunne vurdere rammer for sikkerheden og miljøet, således at eksperimenterne bliver udført forsvarligt.

Kemi på Rybners

Vi beskæftiger os med grundlæggende kemiske begreber og med at skabe en basisviden i kemi, således at den kan udnyttes til at genkende og løse de kemiske problemstillinger, man kommer ud for i dagligdagen. Der udvikles en eksperimentel kompetance, således at evnen til at udføre interessante eksperimenter og derefter vurdere resultaternes betydning opnås.

Læreplan

Vejledning

Læs Mere