Latin

Latin

På grundlag af væsentlige romerske originaltekster og romersk arkæologi beskæftiger faget sig med romersk kultur og forestillingsverden. På latin har den antikke kultur levet videre fra Romerriget til nutiden, og latin har langt op i tiden været Europas fælles sprog, når man har kommunikeret internationalt inden for bl.a. litteratur, videnskab og religion.
Latin åbner derfor for et førstehåndskendskab til europæisk kultur og dens grundlag.

Læreplan

Vejledning

Læs mere