Musik

Musik

Beskæftigelsen med musikken i en gymnasiefaglig sammenhæng indebærer analyse, fortolkning, diskussion og erkendelse set i et musikalsk og almendannende perspektiv, men også anvisninger på og oplæring i generelle studiekompetencer, som kan anvendes bredt i den gymnasiale uddannelse og senere hen. Musikfaget må hele tiden holde balancen mellem et liv som alment gymnasiefag og som kunstfag.
Faget indgår på lige fod med den øvrige fagrække, og dog har det i sin dagligdag og ved eksamen nogle egenskaber, som adskiller det fra andre fag.

Faget indgår i skolens synlige liv - ofte mere aktivt end mange andre fag , og elevernes musikbeskæftigelse i timerne afstedkommer med jævne mellemrum fremførelser for resten af skolen i forskellige sammenhænge (koncertbegivenheder, morgensamlinger, musicals m.m.).

Musikfaget i gymnasiet består grundlæggende af en praktisk (musikudøvelse) og en teoretisk (musikkundskab) side, som til stadighed supplerer hinanden.

Læreplan

Vejledning

Læs mere