Større skriftlige opgaver

Større skriftlige opgaver på STX

Du vil løbende have masser af mindre skriftlige opgaver, men du vil også komme til at lave større skriftlige opgaver på STX.

Dansk/Historie-opgaven i 1.g

I slutningen af 1.g skal hver elev vælge at besvare en større skriftlig opgave i historie eller dansk - eller i begge fag.

Sammen med læreren/lærerne vælger du et emne/område, der er fagligt forankret i faget, og udarbejder herefter en individuel problemformulering sammen med læreren.

Du får én karakter, som indgår i fastlæggelsen af din årskarakter i faget/fagene.

Opgaven indgår i en proces, der skal hjælpe dig til at blive bedre til at lave projektopgaver, hvor endemålet er at-synopsen i 3.g og studieretningsprojektet i 3.g.

Opgaven skal fylde mellem 6-8 sider med 1½ linieafstand, inklusiv litteraturhenvisninger og litteraturliste. En side svarer til 2200 anslag / tegn.

Bedømmelsen

I bedømmelsen lægges der vægt på:

  • emnebehandling, herunder dokumentation. Altså vil du blive bedømt på, hvor godt du er inde i dit emne, hvor godt du formidler dit emne, og hvor god du er til at dokumentere samt på hvilke måde du har brugt dit materiale.

  • anvendelse af faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder. Altså bliver du bedømt på, hvor god du er til at inddrage den viden du har fra dit/dine fag.

  • fremstilling, herunder kildeoplysning, noteapparat og litteraturliste. Altså bliver du bedømt på, hvor god du rent opgaveteknisk er til at lave en sådan opgave, og hvor vidt du overholder de formelle krav, der er til en sådan opgave.

Endvidere indgår det i bedømmelsen, om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet.

undefined

Studieretningsopgaven i 2.g, SRO

I 2.g skal alle elever skrive en studieretningsopgave i to eller tre af studieretningsfagene. Formålet er at øve en opgaveform, der leder frem til studieretningsprojektet i 3.g.

Studieretningsprojektet i 3.g, SRP

Du skal udarbejde et SR-projekt i to fag med udgangspunkt i et studieretningsfag og med inddragelse af et andet fag på A eller B niveau.

Du har undervisningsfri i to uger til at skrive opgaven.

Mere information

Vejledning