Dansk/Historie - tværfaglig opgave

Dansk/Historie - tværfaglig opgave

Ved inddragelse af f.eks. litterære værker i en tværfaglig opgave skal således både tekstanalyse og teori og metode til analyse af historiske problemstillinger i litteraturen tages i anvendelse. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at danskdelen består i en temamæssig illustration af de historiske begivenheder.

Vælger du en tværfaglig opgave, kan f.eks. følgende emner tjene til inspiration:

  • Sagaer og vikingetid

  • Barok og enevælde

  • Holberg og oplysningstid

  • Nationalromantik og dannelse af national identitet i 1800-tallet

  • Det folkelige gennembrud i litteratur og samfund

  • Pontoppidans novellesamling

  • Skyer og provisorietiden i Danmark

  • Modernisme og velfærdsstat

  • Den historiske roman som genre

  • Massekommunikation/historieformidling