Historie

Historie

Historieopgaven

I arbejdet med historieopgaven er det vigtigt, at du som udgangspunkt har en grundlæggende viden at trække på. Hvis du skal sætte dig ind i et helt nyt emnekompleks, er der risiko for, at din opgave kan blive for omfattende. Det centrale for vejlederen bliver at vurdere, om det emne, du ønsker at skrive om, forudsætter, at der skal opbygges en helt ny grundviden, eller hvorvidt der er noget at trække på fra undervisningen. En hovedregel er, at der skal inddrages kildemateriale som ikke er brugt i undervisningen.

Eksempel
I har arbejdet med et forløb om sociale forhold i Middelalderen med særligt fokus på ægteskab. Et sådant forløb vil som regel bestå af en del, hvor I arbejder generelt med Middelalderens samfund og arbejder mere dybdegående med kilder omkring i forbindelse med ægteskab. Du kan her vælge et emne til historieopgaven, som ligger inden for middelalder, men det behøver ikke at omhandle sociale forhold. Du kan godt skrive en opgave om forholdet mellem kongemagt og kirke i Middelalderen. Det kendte/gennemgåede stof vil her være det generelle om middelaldersamfundet og kildematerialet vil være nyt, i forhold til hvad der er arbejdet med i undervisningen.

Har klassen arbejdet med et længere temaforløb med nedslag, f.eks. menneskerettigheder fra Den Franske Revolution til i dag, kan du vælge at arbejde med demokrati, styreformer eller menneskerettigheder i de perioder, forløbet har omfattet. Endvidere kan det obligatoriske forløb i samspil med dansk med vægt på historisk overblik og sammenhæng også danne baggrund for opgaven. Det er op til vejlederen at vurdere, om de enkelte nedslagspunkter i dette forløb gennem de to fags medvirken har opbygget tilstrækkelig grundviden, til at du kan skrive en opgave inden for det enkelte emne/nedslagspunkt.