Kulturtalenter

Esbjerg Kommunes ordning for kulturtalenter

Et tæt samarbejde mellem Kulturskolen, ungdomsuddannelsesinstitutionerne og Esbjerg Kommune, der sikrer udøveren frit valg af studieretning samt optimale betingelser for at kombinere uddannelse og opøvelse af færdigheder på et højt niveau inden for en bestemt kunstart.

Udøveren skal tilhøre dansk national eller minimum regional elite i sin aldersgruppe inden for sin kunstart eller deltage i masterclasses, forestillinger, udstillinger, konkurrencer og andet i forbindelse med kunstarten på nationalt/regionalt højeste niveau.

I særlige tilfælde kan der alene foretages en individuel vurdering.

Ud over det frie studievalg tilbydes bl.a.:

  • Mentorordning
  • Supplerende undervisning
  • Mulighed for buddyordning

Procedure for optagelse
Ansøgningsproceduren varetages af den enkelte uddannelsesinstitution i samarbejde med Esbjerg Kulturskole og Esbjerg Kommune. Der skal ansøges digitalt via et ansøgningsskema på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Som hovedregel vil ansøgningsfristen være medio februar for det kommende skoleår, men der kan også ansøges løbende. Kontakt den enkelte uddannelsesinstitution for nærmere information.

Ansøgeren skal vedlægge udtalelse fra underviseren i den pågældende kunstart. Er ansøgeren allerede optaget på et GrundKursusforløb på Esbjerg Kulturskole eller en talentlinje i en anden kommune, bedes dette oplyses i ansøgningen.

Kulturfaglig kompetencescreening
Hvis ansøgeren allerede er optaget på et GrundKursusforløb på Esbjerg Kulturskole eller en tilsvarende talentlinje et andet sted, vil ansøgeren som regel kunne optages direkte på Esbjerg Ordningen for Elitekulturudøvere. Ellers skal der foretages en kulturfaglig screening af den ansøgende udøver. Screeningen foretages ved at ansøgeren giver en prøve på sine færdigheder i den bestemte kunstart over for en relevant kunstfaglig person, hvilket som regel vil være en underviser i den samme kunstart på Kulturskolen. 

Optagelse/afslag
Afgørelse om optagelse eller afslag foretages af Kulturskolen og den enkelte uddannelsesinstitution.

Særlige bestemmelser
Optagelse i EsbjergOrdningen gælder for ét skoleår ad gangen – og så længe optagelseskriterierne er opfyldt. Du kan blive optaget i ordningen også selv om du ikke bor i Esbjerg Kommune. I så fald vil det ske mod egen betaling.

Kontakt os
Hvis du har behov for yderligere information, bedes du kontakte en af vores koordinator:

Anne Christiansen - an@rybners.dk