Læs om gymnasiets lange historie

Historien om Rybners Almene Gymnasium går langt tilbage

Læs mere om bygningen og de skoler, den har huset, på hhx-hjemmesiden.


Gymnasiet har rødder tilbage i det helt unge Esbjerg fra århundredeskiftet. Dengang hed det Esbjerg Realskole, og befandt sig i Skolegade, hvor pensionisternes dagcenter i dag har til huse.

I 1907 fik skolen ret til at føre elever til studentereksamen, således at de første studenter i Esbjerg blev udklækket i 1910. Det var lederen af Realskolen, Olaf S.K. Rybner Petersen, der, med gymnasiereformen i 1903, hvor latinskolerne blev afskaffet og gymnasiet blev 3-årigt, så behovet for en gymnasial uddannelse i den unge by Esbjerg.

Efter i nogle år at have heddet Esbjerg Gymnasium blev navnet med statens overtagelse i 1920 til Esbjerg Statsskole.

eleverogrybner.jpg

Skolen flyttede til adressen Svendsgade 19-21 i 1939. Her holder Rybners Handelsskole (HG) i dag til.

I årene 1990 - 2001 blev bygningerne gennemgribende renoveret, så det i dag fremtræder lyst og venligt. 

1. januar 2011 blev stifteren hædret ved fusionen af Esbjerg Handelsskole og Esbjerg Statsskole, da gymnasierne fik det fælles navn Rybners.

IMG_9278-lille.jpg

Et nyt supergymnasium til de to gymnasier blev bygget i Grådybparken 11 og indviet af undervisningsminister Christine Antorini og HKH Prinsesse Marie i august 2013.

Bygningen blev opført ovenpå og ved siden af den eksisterende skolebygning, der blev opført helt tilbage i 50’erne.

Det har resulteret i et helt særligt udtryk, hvor det - for sin tid - banebrydende skolebyggeri er ”flettet sammen” med det moderne byggeri. Således stammer eksempelvis de karakteristiske sekskantede klasselokaler og observatorietårnet i gårdhavemiljøet fra det oprindelige byggeri. Læs mere om bygningen og de skoler den har huset på hhx-hjemmesiden

I marts 2014 fusionerede Rybners med EUC Vest, og man valgte at holde fast i navnet Rybners. I dag består Rybners således af Teknisk Skole, Handelsskole (HG), Alment Gymnasium, Handelsgymnasium, Teknisk Gymnasium, Kursuscenter og Rescue Center Denmark.

Navnet Rybners Gymnasium omfatter de to gymnasier i Grådybparken samt Rybners Tekniske Gymnasium på Spangsbjerg Møllevej.