Legater

Legater ved Rybners Almene Gymnasium

Legater uddelt til Kyndelmisse

Hvert år den 2. februar (31. januar 2020) - ved Kyndelmisse - uddeles store legater til nuværende og tidligere elever. Traditionen byder, at eleverne skal synge sig fri fra skole kl. 12.00. En tradition helt tilbage fra krigens tid. Alle ønsker hinanden "glædelig fest" ved udsigten til, den lyse tid kommer. 

Lektor Arne Harritsøs Fond - se årets annonce her

Lektor Arne Harritsø var tilknyttet Esbjerg Statsskole i en lang årrække. Han testamenterede sin formue til gymnasiet med henblik på oprettelsen af et legat for elever fra Rybners Almene Gymnasium/Esbjerg Statsskole. Der uddeles årligt for 200.000 kr. Legatet uddeles til både nuværende og tidligere elever. Til de elever, som går på skolen, uddeles en række mindre portioner efter lærernes indstillinger, mens tidligere studenter kan søge om legater á 50.000 kr. Ansøgningsfristen er d. 3. januar 2020

undefined

Musiklærerinde Barbara Bjerre-Ladegaards Legat - se årets annonce her

Barbara Bjerre-Ladegaard var musiklærer ved Esbjerg Statsskole i en årrække. Hun indstiftede dette legat, der gives til studerende udgået fra Rybners Almene Gymnasium/Esbjerg Statsskole, som uddanner sig ved et anerkendt musikkonservatorium, studerer musik ved et universitet eller er i gang med et lægevidenskabeligt studium ved et universitet. Legatet blev uddelt første gang i 1993 med 45.000 kr. P.t. uddeles ca. 40.000 kr. årligt, ansøgningsfristen er den 3. januar 2020.

Ansøgningen kan sendes til info@rybners.dk eller afleveres i studieadministrationen Grådybet 73G, Esbjerg.

Legater uddelt til dimissionen

Blichfeldts legat

Blichfeldts Legat som blev stiftet for 100 år siden, gives til den stx-student, der har opnået det højeste karaktergennemsnit (Årets student).

Legater fra Lida & Oskar Nielsens Fond

Lida og Oskar Nielsens Fond blev oprettet i 1989, hvor murermester og entreprenør Oskar Nielsen solgte alle sine virksomheder.

Lida og Oskar Nielsen besluttede i den forbindelse at oprette en fond, som ville være til gavn for udviklingen i Sydvestjylland, og som var i stand til at uddele donationer til almene, velgørende, kulturelle, sociale og kunstneriske formål.