Eksamenstræning

Eksamenstræning

Kursus for eksamensangste elever starter i maj måned. Hold øje med den nærmere annoncering. 

Kursuslederne er Rybners' studievejledere, Charlotte Hein og Hanne Andreasen.

Kurset, som har kørt i en lang årrække, sigter primært efter at give eksamensangste elever nogle teknikker og redskaber, der hjælper dem igennem eksamensperioden og de enkelte eksamenssituationer.

Oplevelser som "den sorte klap", søvnbesvær og koncentrationsbesvær optræder hyppigt hos denne gruppe af elever. Kurset bygger derfor hovedsageligt på øvelser, der kan afhjælpe de generende kropssymptomer, så eleverne får en bedre oplevelse af eksamensforløbet.

Under evalueringerne af kurserne fremhæver eleverne især værdien af at få snakket med andre om de fælles oplevelser. De praktiske øvelser i gennemførelse af eksamen forbedrer deres måde at mestre deres eksamenssituation på, og de får manet nogle spøgelser i jorden, korrigeret nogle vrangforestillinger om bl.a. censors rolle og får lært at lave brugbare stikord og noter, der giver dem større sikkerhed under selve eksaminationen.

Ud over den praktiske gennemførelse af eksamensforløb arbejdes der på kurset også med åndedrætsøvelser og jordforbindelsesøvelser, der kan være med til at fremme koncentrationen og give kontrol over nervøsiteten. Erfaringer viser, at mange fremhæver betydningen af at blive bevidst om åndedrættet.

Succeshistorierne er mange. Langt de fleste melder tilbage, at de har haft en meget rarere eksamensperiode efter gennemførelsen af kurset og at de har været bedre i stand til at vise, hvad de kan.